เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 แนะนำคอร์สรู้จักโปรแกรม Adobe XD
ก่อนเริ่มเรียนผมอยากจะแนะนำคอร์สและข้อดีของโปรแกรม Adobe XD ให้ทุกคนได้เข้าใจกันก่อน ว่าเหตุผลอะไรที่คุณควรใช้โปรแกรมนี้ในการออกแบบเว็บไซต์
0/3
บทที่ 10 การทำ Prototype สำหรับการทดสอบและพรีวิว
0/2
Master Adobe XD เจาะลึกโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์แบบมืออาชีพ
0% เสร็จสมบูรณ์
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.