รู้จักกับคอร์ส Photoshop Beginner

เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Photoshop

ประยุกต์เครื่องมือสำหรับงานประเภทต่างๆ

การบันทึกไฟล์และการเตรียมไฟล์เพื่อส่งงาน

ฝึกทักษะการออกแบบตามโจทย์

บทเรียนเสริมเพิ่มทักษะ

รู้จักกับคอร์ส Photoshop Beginner