แจ้งโอนเงินชำระค่าคอร์สเรียน

หากทำการแจ้งโอนเงินเสร็จเรียบร้อย
ระบบจะเปิดให้สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 – 2 ชั่วโมง

หากต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี คลิกที่นี่